mgr inż. Mateusz Gemba Koordynator studiów na kierunku Dietetyka [studia I i II stopnia] Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie specjalista ds. żywienia człowieka i oceny żywności, auditor wewnętrzny systemu HACCP z uwzględnieniem BRC v.7 i IFS v.6 oraz ISO 22000, doktorant w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie, nauczyciel i wykładowca akademicki. Autor publikacji naukowych, uczestnik projektów oraz konferencji. Główne obszary zainteresowań naukowych to nutrigenomika, mikrobiologia żywności, rozwój biofilmu bakteryjnego, wpływ bioaktywnych składników żywności na organizm człowieka, dietoterapia wybranych schorzeń